Ανακοινώσεις

Σύσταση Επιτροπής

pepsslogo2 Η ΠΕΠΣΣ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της, ανακοινώνει τη σύσταση Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Σχολικών Πρωταθλημάτων.

Στόχος της σύστασης της Επιτροπής είναι εκπαιδευση προπονητών και παραγόντων του Ποδοσφαίρου Σάλας – 5Χ5, όπως και η ανάπτυξη του αθλήματος στον τομέα της τεχνογνωσίας και η οργάνωση πρωταθλημάτων μέσα στα σχολεία.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Σχολικών Πρωταθλημάτων αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Μαντίκος
Μέλος: Αυγουστίνος Κάτσαρης (Υπεύθυνος σχέσεων με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπεύθυνος Ανάπτυξης μέσω του Σχολικού Αθλητισμού).
Μέλος: Γεώργιος Βασσάλος (Υπεύθυνος σχέσεων με το εξωτερικό και Σχολών Προπονητών).

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες, απευθυνθείτε στη γραμματεία της ΠΕΠΣΣ (2107703132).