Δ.Σ. & Επιτροπές

pepss


 


 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Σ. ΣΑΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Αυλωνίτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α': Απόστολος Κατσαρός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β': Γεώργιος Κατσάμπας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ': Όλγα Καββαδία

Β.Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: Αθανάσιος Μαντίκος

ΤΑΜΙΑΣ: Νικήτας Τζιούβελης

ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ: Κωνσταντίνος Δημακόπουλος

ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Μητσόπουλος

ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Ρουπακιάς

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανδρέας Δημητρέλος


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π.Ε.Π.Σ. ΣΑΛΑΣ

Πρωταθλήματος & Κυπέλλου
Πρόεδρος: Νικόλαος Αυλωνίτης
Αναπλ. Πρόεδρος: Γεώργιος Ρουπακιάς
Μέλος: Κωνσταντίνος Δημακόπουλος
Μέλος: Ιωάννης Γκοβάτσος
Μέλος: Δημήτριος Μιχαλόπουλος

Διαιτησίας
Πρόεδρος: Γρηγόριος Λάμπρος
Μέλος: Ιωάννης Πιπιλίκας
Μέλος-Υπεύθυνος Σχολών Διαιτησίας: Δημήτριος Σαχίνης

Πειθαρχική
Πρόεδρος: Ιωάννης-Δρόσος Αγγελόπουλος
Μέλος Ιωάννης Δημητριάδης
Μέλος: Χαράλαμπος Σύψας

Οικονομική
Πρόεδρος: Νικήτας Τζιούβελης
Μέλος: Κωνσταντίνος Δημακόπουλος 

Προμηθειών
Πρόεδρος: Νικήτας Τζιούβελης
Μέλος: Νικόλαος Μητσόπουλος
Μέλος: Κωνσταντίνος Δημακόπουλος

Επικοινωνίας – Δημοσίων Σχέσεων – Τεχνολογίας & Χορηγιών

Πρόεδρος: Νικόλαος Μητσόπουλος
Μέλος: Γεώργιος Κατσάμπας
Μέλος: Ιωάννης Μιχαλακόπουλος

Πανελλαδικής Ανάπτυξης & Γυναικείου Futsal
Πρόεδρος: Όλγα Καββαδία
Αναπλ. Πρόεδρος: Γεώργιος Ρουπακιάς
Μέλος: Χαράλαμπος Σακαλίδης 

Προεθνικών Ομάδων
Πρόεδρος: Νικόλαος Αυλωνίτης
Αναπλ. Πρόεδρος: Αθανάσιος Μαντίκος
Μέλος: Νικήτας Τζιούβελης

Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Σχολικού-Πανεπιστημιακού Futsal
Πρόεδρος: Απόστολος Κατσαρός
Μέλος: Αθανάσιος Μαντίκος

Κανονισμών – Προκηρύξεων & Επεξεργασίας Καταστατικού
Πρόεδρος: Γεώργιος Κατσάμπας
Μέλος: Νικόλαος Αυλωνίτης
Μέλος: Νικήτας Τζιούβελης

Ασφάλειας & Πρόληψης Βίας
Πρόεδρος: Αθανάσιος Μαντίκος