Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για δελτία κατηγορίας Pro-Juniors

Ανακοίνωση της ΠΕΠΣΣ σχετικά με τα δελτία που θα ισχύσουν ΜΟΝΟ για την κατηγορία των Pro-Juniors

            Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από σχετικά αιτήματα σωματείων για συμμετοχή των ομάδων στην κατηγορία των Pro-Juniors με δελτία ΠΕΠΣΣ, αποφασίσαμε να κάνουμε αποδεκτά τα αιτήματα αυτά.

            Συνεπώς όλα τα σωματεία, τα οποία συμμετέχουν στην κατηγορία των Pro-Juniorsθα αγωνιστούν με δελτία της ΠΕΠΣΣ. Το κόστος της έκδοσης των δελτίων αυτών θα είναι δέκα ευρώ (10,00 €) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται θα είναι:

  1. Πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπεία
  2. Ιατρική γνωμάτευση, που θα αναγράφει ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να αθλείται (γίνεται δεκτή και φωτοτυπία της αντίστοιχης βεβαίωσης του σχολείου)
  3. Υπεύθυνη δήλωση γονέα, με γνήσιο υπογραφής, ότι συναινεί στην έκδοση του δελτίου
  4. Δύο φωτογραφίες και
  5. Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης που υπάρχει στην ΠΕΠΣΣ

            Σημείωση: Όσα σωματεία ήδη έχουν εκδώσει δελτία ΕΠΟ για τη συγκεκριμένη κατηγορία, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες τους.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΠΣΣ ΓΙΑ PRO-JUNIORS: ΕΔΩ
2. ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ: ΕΔΩ